VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT DOANH NGHIỆP

22/01/2015 |
|

 

vai trò của quản lý ngân sách với hiệu suất quản trị doanh nghiệp

Theo nghiên cứu bởi Hackett Benchmark, các doanh nghiệp dành trung bình 25.000 ngày công cho việc lên kế hoạch và đánh giá hiệu suất cho mỗi 1 tỷ USD doanh thu. Một nghiên cứu khác bởi KPMG cho thấy quá trình lập ngân sách tiêu tốn 20-30% thời gian của các nhà quản lý và điều hành. Hơn nữa, các chuyên gia tư vấn tại Horvath và Partner ở Đức ghi chép rằng các nhà điều hành dành ít nhất 50% khả năng của họ vào quy trình lên kế hoạch và lập ngân sách.

Tuy nhiên, theo dữ liệu được trích dẫn bởi Kaplan và Norton – hai người sáng lập ra Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard), 60% các doanh nghiệp đã không kết nối chiến lược với các ngân sách của họ. Điều đó đồng nghĩa rằng các ngân sách thường xuyên được thiết kế không dựa trên nguồn lực có sẵn và các chiến lược mà ngân sách đáng lẽ phải hỗ trợ, do đó cản trở những nỗ lực của doanh nghiệp hướng tới các mục tiêu mong đợi. Trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động và phức tạp, quá trình lập ngân sách theo kiểu truyền thống đó đã được chứng minh là không linh động và kém hiệu quả.

Các doanh nghiệp cần phải quản lý ngân sách dựa trên mối liên hệ đối với các quy trình khác của doanh nghiệp.

Đầu tiên, việc lập và quản lý ngân sách là một phần trong một quy trình khép kín lớn hơn được gọi là “quản lý hiệu suất”, đó là phương pháp tiếp cận toàn diện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chỉ đạo và quản lý các nguồn lực và đạt được những mục tiêu đề ra. Thứ hai, trong khuôn khổ quản lý hiệu suất, vai trò trung tâm của lập ngân sách là hỗ trợ công đoạn thi hành thông qua việc phân bổ các nguồn lực tới các hoạt động tạo ra giá trị. Thứ ba, lập và quản lý ngân sách, cũng như việc quản lý hiệu suất ngày nay, cần phải có những đặc tính sau đây:

  • Phối hợp quản lý nội bộ tốt hơn giữa các mục tiêu chiến lược và việc thi hành
  • Định hướng doanh nghiệp tốt hơn tới những mong đợi từ bên ngoài doanh nghiệp

Việc lập ngân sách có thể là một sự thảo luận hiệu quả, trên diện rộng giữa trụ sở và đơn vị thi hành mà bất kỳ vấn đề gì cũng có thể được bàn như các điều kiện cũng như trở ngại trong môi trường thực tế, (Jack Wiech, new York: Harper Business, 2005), nếu các doanh nghiệp tập trung và 2 câu hỏi: “Làm thế nào để có thể vượt qua hiệu suất năm trước?” và “Những gì các đối thủ cạnh tranh đang triển khai cũng như làm thế nào có thể đánh bại họ?”

Câu trả lời cho hai câu hỏi trên thường được tìm thấy trong kế hoạch chiến lược hoặc kế hoạch hoạt động, thông qua đó các ngân sách có thể được tạo lập và giám sát một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu kế hoạch đó không rõ ràng và hoàn chỉnh, ngân sách sẽ không hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai các chiến lược, từ đó làm giảm vai trò của việc lập ngân sách.

(Nguồn: blog.trginternational.com)

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu