Trang chủ mới

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Các module lõi của 3S ERP

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508849006115{padding-right: 20px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]

Các phân hệ lõi của hệ thống phần mềm 3S ERP đáp ứng toàn diện các nhu cầu quản trị cơ bản của doanh nghiệp gồm đầy đủ các quy trình cốt lõi có mối quan hệ hữu cơ với nhau tạo thành các quy trình tác nghiệp khép kín, tự động hóa toàn bộ các khâu trung gian.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1508846869358{background-image: url(https://itgvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/3S-ERP-Background.png?id=5117) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_text]

Quản Trị Bán Hàng

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508848821686{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]Quản trị toàn diện hoạt động bán hàng từ khâu lập kế hoạch, thiết lập các chính sách bán hàng đến tự động hóa quy trình bán hàng.[/vc_column_text][vc_btn title=”Xem chi tiết” style=”flat” shape=”square” color=”primary” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.itgvietnam.com%2Fsan-pham%2F3s-erp%2Fquy-trinh-quan-ly-ban-hang-phan-phoi%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1508846916220{background-image: url(https://itgvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/3S-ERP-Background.png?id=5117) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_text]

Quản Trị Mua Hàng

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508847118648{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]Quản trị nhà cung cấp, chính sách mua hàng và tự động hóa quy trình mua hàng từ yêu cầu mua hàng, đến nhập hàng và thanh toán.[/vc_column_text][vc_btn title=”Xem chi tiết” style=”flat” shape=”square” color=”primary” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.itgvietnam.com%2Fsan-pham%2F3s-erp%2Fquy-trinh-quan-ly-mua-hang-cung-ung%2F||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1495696203399{padding-top: 100px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1508846869358{background-image: url(https://itgvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/3S-ERP-Background.png?id=5117) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_text]

Quản Trị Kho Vận

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508847673493{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]Cung cấp giải pháp toàn diện từ tổ chức hệ thống kho, định nghĩa hàng hóa vật tư, tự động hóa các quy trình nhập xuất kho và các công cụ, chỉ tiêu kiểm soát tồn kho hiệu quả.[/vc_column_text][vc_btn title=”Xem chi tiết” style=”flat” shape=”square” color=”primary” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fitgvietnam.com%2Fsan-pham%2F3s-erp%2Fquy-trinh-quan-ly-kho-vat-tu-hang-hoa%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1508846916220{background-image: url(https://itgvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/3S-ERP-Background.png?id=5117) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_text]

Quản Trị Sản Xuất

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508847893814{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]Tự động hóa việc lập kế hoạch sản xuất, tính toán nhu cầu vật tư và điều phối, giám sát quá trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí và tính giá thành sản phẩm.[/vc_column_text][vc_btn title=”Xem chi tiết” style=”flat” shape=”square” color=”primary” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fitgvietnam.com%2Fsan-pham%2F3s-erp%2Fquy-trinh-quan-tri-san-xuat%2F||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1495696203399{padding-top: 100px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1508846869358{background-image: url(https://itgvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/3S-ERP-Background.png?id=5117) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_text]

Quản Trị Tài chính – Kế toán

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508848458266{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]Giúp doanh nghiệp quản trị toàn diện hoạt động tài chính kế toán, từ khâu lập kế hoạch ngân sách, đến kế toán tài chính và kế toán quản trị.[/vc_column_text][vc_btn title=”Xem chi tiết” style=”flat” shape=”square” color=”primary” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fitgvietnam.com%2Fsan-pham%2F3s-erp%2Fquy-trinh-quan-ly-tai-chinh-ke-toan%2F||”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1508849798553{background-color: #f2f2f2 !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

Các module mở rộng

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508849295636{padding-right: 20px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]

Các module mở rộng của 3S ERP giúp doanh nghiệp quản trị toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh trong mối liên kết hữu cơ với các quy trình lõi của doanh nghiệp.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1508846869358{background-image: url(https://itgvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/3S-ERP-Background.png?id=5117) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_text]

Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508849414329{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]Quản lý khách hàng xuyên suốt toàn bộ quá trình từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, các cơ hội bán hàng, các giao dịch bán hàng, đến dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.[/vc_column_text][vc_btn title=”Xem chi tiết” style=”flat” shape=”square” color=”primary” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fitgvietnam.com%2Fsan-pham%2F3s-erp%2Fquy-trinh-quan-ly-quan-he-khach-hang%2F||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1508846916220{background-image: url(https://itgvietnam.com/wp-content/uploads/2017/05/3S-ERP-Background.png?id=5117) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}”][vc_column_text]

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1508849605635{padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;border-radius: 3px !important;}”]Quản trị toàn diện về nguồn nhân lực của doanh nghiệp từ khâu tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân sự, quá trình làm việc, đến chấm công, tính lương và các phân tích đa chiều về tình hình nhân sự.[/vc_column_text][vc_btn title=”Xem chi tiết” style=”flat” shape=”square” color=”primary” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Fitgvietnam.com%2Fsan-pham%2F3s-erp%2Fquy-trinh-quan-ly-nhan-su-tien-luong%2F||”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1495037984597{background-color: #264a60 !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Khách hàng tiêu biểu

[/vc_column_text][tmq_portfolio item_title=”” style=”carousel” items=”100″ pagination=”singlepage” category_portfolio=”ban-le,bao-bi,co-khi,duoc-pham-my-pham,det-may-thoi-trang,phan-phoi-ban-le,thuc-pham,vat-lieu-xd”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1495620181584{background-color: #e2ebf5 !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1495620259054{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

Câu chuyện thành công

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row enable_fullwidth=”yes” css=”.vc_custom_1495645403552{padding-top: 30px !important;padding-right: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #e2ebf5 !important;}”][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4400″ img_size=”full” alignment=”right”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

SANTAK – THƯƠNG HIỆU UPS SỐ 1 TẠI VN THÀNH CÔNG QUẢN TRỊ KHÁCH HÀNG & DỊCH VỤ ĐẾN TẬN END-USERS VỚI GIẢI PHÁP 3S ERP

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][tmq_blog_list category_filter=”news,” order_type=”DESC”][vc_btn title=”Khám phá thêm” style=”outline-custom” outline_custom_color=”#036893″ outline_custom_hover_background=”#036893″ outline_custom_hover_text=”#ffffff” shape=”square” size=”sm” align=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-right” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.itgvietnam.com%2Fsan-pham%2F3s-erp||” add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row][vc_row equal_height=”yes” css=”.vc_custom_1495645234851{background-color: #e5e5e5 !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1495620086493{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”]

Trải nghiệm của khách hàng

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1495645213272{background-color: #e5e5e5 !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4672″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_circle”][vc_column_text]

“Ứng dụng hệ thống 3S ERP giúp Sivico luôn có được thông tin cập nhật và đầy đủ từ tổng quan đến chi tiết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc này cực kỳ quan trọng đối với chủ doanh nghiệp và các cấp quản lý. Bạn khó có thể ra quyết định chính xác nếu thiếu thông tin.”

Ông Hòa Quang Thiệp

Tổng GĐ Công ty Bao bì Sivico

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4673″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_circle”][vc_column_text]

“3S ERP là một giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện, kết nối toàn bộ hoạt động kinh doanh và các phòng ban theo các quy trình tác nghiệp khép kín, từ quản lý thị trường, khách hàng tiềm năng đến hoạt động bán hàng, hoạt động cung ứng đến tài chính kế toán và quản trị nguồn nhân lực.”

Ông Trần Hoàn Sinh

TGĐ Công ty CP Mỹ phẩm Salonzo

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”4677″ img_size=”full” alignment=”center” style=”vc_box_circle”][vc_column_text]

“Quan điểm của tôi trong quản trị doanh nghiệp là cần làm chuẩn hóa ngay từ đầu, vì vậy ngay khi Tập đoàn Elmich thành lập tại Việt Nam, chúng tôi đã đầu tư hệ thống ERP. Và lựa chọn ITG là nhà cung cấp giải pháp là một quyết định đúng đắn. ITG là đối tác đáng tin cậy và lâu dài.”

Ông Đỗ Trường Khánh

CEO Công ty CP Tập đoàn Elmich Việt Nam

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]