TOÀN CẢNH ỨNG DỤNG ERP – PHẦN 3: TRIỂN KHAI & QUY MÔ DOANH NGHIỆP

20/08/2010 |
|
Trong phần III của bản nghiên cứu, chúng tôi tiến hành tìm hiểu kết quả triển khai các dự án phần mềm 500 nhân viên và doanh thu dưới 500 triệu USD/năm. Theo nghiên cứu của Gartner, SAP đang chiếm phần lớn nhất trên thị trường phần mềm ERP, tiếp sau đó là Oracle và Microsoft

Link download

 

Theo nghiên cứu của Gartner, SAP đang chiếm phần lớn nhất trên thị trường phần mềm ERP, tiếp sau đó là Oracle và Microsoft, điều này hoàn toàn trùng khớp với kết quả nghiên cứu của chúng tôi với 35% thị phần thuộc về SAP, 28% của Oracle, 14% của Microsoft và 23% còn lại thuộc về các nhà cung cấp giải pháp phần mềm ERP phân khúc II. (Hình A)

Tuy nhiên, thị phần phần mềm ERP có sự khác biệt giữa thị trường cho SMBs và thị trường cho các doanh nghiệp lớn. Microsoft chỉ chiếm 6% thị trường ERP cho doanh nghiệp lớn, tuy nhiên trên thị trường ERP cho SMBs, con số này là 22%. Các giải pháp phần mềm ERP phân khúc II chiếm thị phần tương ứng 17% cho doanh nghiệp lớn và 24% cho SMBs, trong khi đó con số của SAP lần lượt là 43% và 30%, tiếp tục chứng minh vị thế dẫn đầu.

Tổng quan triển khai giải pháp phần mềm ERP tại SMBs

 

Như các số liệu trong phần II của bản nghiên cứu, các doanh nghiệp trung bình mất khoảng 19.8 tháng để hoàn tất việc triển khai một dự án ERP, lưu ý là kết quả này không tính thời gian triển khai tại các công ty đa quốc gia với quy mô cực lớn, bởi thời gian trung bình cho 1 dự án ERP ở các công ty này là 37,2 tháng – rất dài, với chi phí trung bình 34,272,270 USD.

Do chi phí và thời gian triển khai phụ thuộc rất nhiều vào quy mô doanh nghiệp cũng như phạm vi triển khai, trong phần nghiên cứu này chúng tôi đã tiến hành phân chia và phân tích các kết quả triển khai dựa trên quy mô các doanh nghiệp. Những tổ chức lớn trung bình cần khoản 25 tháng để hoàn thành 1 dự án ERP (hình B). Với các tổ chức quy mô cực lớn, thì thời gian trung bình là trên 3 năm, gấp 2 lần so với thời gian triển khai tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs). Nghiên cứu của chúng tôi đã khẳng định giả thuyết: các tổ chức có quy mô càng lớn, độ phúc tạp càng cao thì thời gian triển khai ERP càng kéo dài.

Bên cạnh sự chênh lệch trong thời gian triển khai còn có sự khác biết lớn về chi phí triển khai giữa các dự án ERP của doanh nghiệp vừa và nhỏ với các tổ chức lớn. Tổng chi phí triển khai trung bình của các dự án ERP được nghiên cứu là 8,5 triệu USD, nhưng con số này tại SMBs chỉ là 3,1 triệu USD (Hình B). Trong khi đó, một con số khổng lề – 24,1 triệu UST – là chi phí các doanh nghiệp với quy mô tương đối lớn phải chi cho một dự án ERP,  còn đối với các tổ chức đa quốc gia, quy mô cực lớn, chi phí này là 34,3 triệu USD.

Tỷ lệ chi phí cho một dự án ERP so với doanh thu hàng năm của doanh nghiệp cũng là một thước đo có ý nghĩa. Nghiên cứu của chung tôi chỉ ra tỷ lệ trung bình là 9.0%; đối với SMBs là 10.5% và với các tổ chức lớn là 4.9%.

Chi tiết chi phí triển khai

Chi phí triển khai phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như mức độ tùy chỉnh, quy mô, phạm vi triển khai, độ phức tạp của các nghiệp vụ và nhiều nhân tố khác.

Như đã nêu tại phần trên, chi phí triển khai trung bình tại SBMs là 3,1 triệu USD, còn với các tổ chức quy mô vừa là 24,1 triệu USD. Bên cạnh việc nghiên cứu tổng chi phí, chúng tôi cũng đi sâu tìm hiểu chi tiết 3 phần chi phí, cụ thể được liệt kê trong Hình C:

  • Chi phí triển khai liên quan đến kỹ thuật bao gồm chi phí bản quyền, cài đặt kỹ thuật kiểm tra, tích hợp, nâng cấp phần cứng và máy chủ, chi phí vận hành và hỗ trợ hàng năm, chi phí hosting phần mềm.
  • Chi phí triển khai liên quan đến nội tại doanh nghiệp: bao gồm chi phí cho các hoạt động như quản lý chuyển đổi, tái cấu trúc quy trình kinh doanh, đào tạo, chi phí nhân sự cho đội dự án.
  • Các chi phí khác: Chi phí chuyển đổi dữ liệu, chi phí ăn ở đi lại và các chi phí khác.

Các doanh nghiệp thường tốn trên 70% ngân sách triển khai vào phần kỹ thuật (Hình C), và gần 16% dành cho các vấn đề liên quan trong nội tại doanh nghiệp và chi phí tư vấn của bên thứ 3. Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng, phần lớn các dự án ERP thất bại hay gặp khó khăn có liên quan đến việc dành quá ít ngân sách cho khoản mục này.

Ngân sách triển khai và chi phí thực tế

Một điều mà mọi người luôn ngầm định đó là chi phí triển khai ERP bao giờ cũng lớn hơn kế hoạch ngân sách đã đặt ra. Nghiên cứu của chúng tôi cũng khẳng định điều này. Chỉ 54% các doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai ERP với chi phí dưới mức ngân sách đặt ra, trong khi đó với các tổ chức lớn thì không hề có điều này (Hình D). 35% SBMs và 36% các doanh nghiệp lớn triển khai với chi phí dao động khoảng 5% so với ngân sách.

Dù rằng triển khai vượt ngân sách đều là vấn đề không mong muốn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, tuy nhiên với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tác động của điều này nghiêm trọng hơn nhiều so với các tổ chức lớn. Như đã chỉ ra trong phần I của ban nghiên cứu, có một số nguyên nhân chính gây ra việc tăng chi phí triển khai, bao gồm việc đánh giá sai trong quá trình làm việc với nhà cung cấp, kế hoạch triển khai không sát, không kiểm soát được phạm vi dự án và chi phí.

Các vấn đề khác trong triển khai ERP 

Bản thân chúng tôi và các nhà tư vấn khác thường nhận thấy rằng các doanh nghiệp lớn đòi hỏi nhiều thành viên (là nhân viên doanh nghiệp) tham gia dự án hơn là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều này có thể lý giải bởi mức độ phức tạp trong các quy trình nghiệp cụ cũng như phạm vi triển khai. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là sự khác biệt này cụ thể như thế nào?

Trung bình, tại các doanh nghiệp lớn, 28 người là nhân viên doanh nghiệp sẽ tham gia đội dự án với vai trò nòng cốt, bên cạnh 15 thành viên khác có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực ERP. Ngược lại, tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ có 6 thành viên và 3 chuyên viên ERP (Hình E). Sự chênh lệch này còn nghiêm trọng hơn khi chúng ta đề cập đến số lượng các thành viên dự án của đối tác, trung bình trong các dự án ERP tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 3 người, trong khi các doanh nghiệp lớn là 31 người. Những số liệu này lý giải một trong những rủi ro khi triển khai ERP tại SMBs: vấn đề nguồn lực dự án.

Ngoài ra, một trong những nhân tố chính ảnh hưởng tới chi phí, độ phức tạp cũng như thời gian triển khai của một dự án ERP đó là mức độ tùy chỉnh giải pháp (Hình F)

Kết luận

 

(http://eac.vn – Theo pcworld.com.vn)

Video nổi bật

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu