Phần mềm quản lý sản xuất hiệu quả cho doanh nghiệp ra sao?

20/03/2020 |
|

Phần mềm quản lý sản xuất nếu được áp dụng thành công sẽ giúp doanh nghiệp luôn chủ động và kiểm soát tốt hoạt động sản xuất của mình, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng lợi thế cạnh tranh và từ đó nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 

Đây cũng là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý có thể nắm bắt được thông tin, kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất đang ở từng giai đoạn.

>>>Đọc thêm: Kế hoạch sản xuất là gì? Đâu là phương pháp lập kế hoạch sản xuất nhanh chóng, hiệu quả?

Phần mềm quản lý sản xuất cần thiết ra sao cho doanh nghiệp?

Quản lý sản xuất là hoạt động quan trọng bậc nhất của một doanh nghiệp sản xuất với các hoạt động từ lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nhu cầu vật tư, điều độ sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm và thống kê sản lượng sản xuất.

Quá trình sản xuất được quản lý tốt góp phần tối ưu được các nguồn lực cần thiết trong sản xuất, qua đó giảm giá thành, tăng năng suất.

Hiện nay khá nhiều doanh nghiệp chưa chú trọng ứng dụng phần mềm trong hoạt động quản lý mà vẫn phụ thuộc vào những phương thức thủ công như Excel. Với cách làm này sẽ khiến nhiều doanh nghiệp chậm phát triển do chưa tối ưu được quy trình sản xuất, nguồn nhân lực, sai sót giấy tờ…Đặc biệt là chủ doanh nghiệp khó nắm bắt hoạt động sản xuất nhanh chóng.

Phần mềm quản lý sản xuất hỗ trợ người dùng nắm được tình trạng và tiến độ sản xuất của thành phẩm/ bán thành sản phẩm trong quá trình sản xuất, lên kế hoạch sản xuất, kế hoạch NVL cho phù hợp. Bên cạnh đó, nhà quản lý, người thực hiện công tác điều hành cùng lúc theo dõi được việc thực hiện sản xuất và số lượng hàng tồn kho của một nhà máy…Điều này rất quan trọng để hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

phần mềm quản lý sản xuất

La chọn phần mềm quản lý sản xuất phù hợp giúp doanh nghiệp tối ưu được các nguồn lực cần thiết trong nhà máy

>>>Đọc thêm: Câu chuyện thành công của doanh nghiệp bao bì bỏ giải pháp ERP ngoại ứng dụng phần mềm Việt

Phần mềm quản lý sản xuất nên được áp dụng như thế nào để mang lại nhiều hiệu quả nhất cho doanh nghiệp?

Hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp trong quản lý toàn diện hoạt động quản lý sản xuất. Một trong những phần mềm được ứng dụng thành công nhất trong nhiều doanh nghiệp là phần mềm 3S ERP. 

Phần mềm 3S ERP được thiết kế với nhiều phân hệ giúp quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp. Các phân hệ lõi như: quản lý Bán hàng,  quản lý mua hàng, quản lý sản xuất, quản lý kho, quản lý tài chính kế toán và nhiều phân hệ mở rộng khác. 

Phân hệ Quản lý sản xuất trên phần mềm 3S ERP được thiết kế với đầy đủ các chức năng cần thiết của một phần mềm quản lý sản xuất. Điểm ưu việt hơn là phân hệ quản lý sản xuất có khả năng kết nối chặt chẽ với các phân hệ khác trong phần mềm như: “Quản lý kho”, “Mua hàng” “Bán hàng” để hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, lập kế hoạch sản xuất… giúp kết nối bộ phận sản xuất với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.

Phần mềm hỗ trợ hoạch định nhu cầu vật tư; cập nhật và kiểm soát tiến độ sản xuất; thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất, vận hành quy trình kiểm tra/đánh giá chất lượng sản phẩm; kiểm soát tiêu hao vật tư,… giúp ban lãnh đạo kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp. 

Việc ứng dụng phần mềm 3S ERP giúp quá trình sản xuất được quản lý tốt từ đó tối ưu được các nguồn lực cần thiết trong sản xuất, qua đó giảm giá thành, tăng năng suất.

phân hệ quản lý sản xuất trên 3S ERP

Phân hệ quản lý sản xuất trong phần mềm 3S ERP giúp quản lý toàn diện mọi hoạt động trong doanh nghiệp sản xuất

>>>Đọc thêm: Kinh nghiệm quản lý sản xuất hiệu quả

Chi tiết các chức năng chính của phân hệ quản lý sản xuất trong phần mềm 3S ERP 

1. Khai báo định mức NVL (BOM) và Công đoạn sản xuất :

Cho phép nhà máy xây dựng các định mức NVL cho các loại sản phẩm. Xây dựng BOM nhiều cấp, và khai báo nguyên liệu thay thế trong BOM. Cụ thể

 • Khai báo các công đoạn sản xuất từng sản phẩm.

 • Khai báo định mức nguyên liệu cho từng công đoạn, sản phẩm hay đơn hàng. Có thể khai báo BOM nhiều cấp và khai báo nguyên liệu thay thế trong BOM.

 • Khai báo tỷ lệ hao hụt nguyên liệu cho phép theo công đoạn sản phẩm. Tỷ lệ hao hụt trong hoặc ngoài định mức.

 • Hỗ trợ khai báo nhanh bằng tính năng sao chép định mức từ sản phẩm khác hoặc import dữ liệu định mức từ file excel.

 • Quản lý đăng ký BOM theo thời hạn (BOM có ngày hiệu lực).

2. Tính toán kế hoạch sản xuất tự động:

 •  Phần mềm quản lý sản xuất cũng hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất tự động dựa vào các số liệu được kế thừa từ các phòng ban  ví dụ dự báo tiêu thụ (FC), đơn hàng của khách hàng (SO), tồn kho, năng lực sản xuất) đã có trên phần mềm

 • Chỉ cần người dùng khai báo phương pháp tính kế hoạch sản xuất phần mềm có thể tự động trong lập kế hoạch sản xuất.  Do vậy sẽ rút ngắn tối đa thời gian và giúp bộ phận kế hoạch có thể lập và quản lý kế hoạch sản xuất một cách hiệu quả nhất có thể. Cho phép điều chỉnh kế hoạch sản xuất sau khi lập khi phát sinh biến động.

3. Tính toán kế hoạch nguyên vật liệu (MRP) tự động

Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa trên: 

 • Định mức nguyên liệu (BOM) đã đăng ký, thông tin nguyên vật liệu tồn kho và dự kiến nguyên vật liệu nhập kho của phân hệ mua hàng để cân đối và tính toán về nhu cầu nguyên vật liệu đáp ứng kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất hoặc nguyên vật liệu tồn kho an toàn theo quy định.

 • Căn cứ vào thời gian đặt mua nguyên vật liệu (từ khi đặt mua đến khi nguyên vật liệu về kho), số lượng tiêu hao theo định mức kế hoạch sản xuất hoặc số lượng tiêu hao bình quân, phần mềm hỗ trợ tính toán thời gian dự kiến đặt mua nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguyên vật liệu cho sản xuất nhưng thời hạn lưu kho ngắn nhất.

4. Lập lệnh sản xuất 

 • Lập lệnh sản xuất với các thông tin khai báo theo yêu cầu đặc thù quản lý như số lượng, đơn hàng, máy móc, công đoạn, tổ/nhóm thực hiện, thời gian bắt đầu/kết thúc,…

 • Theo dõi tình trạng thực hiện lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất. Cảnh báo trường hợp thiếu hụt/dư thừa hoặc chậm tiến độ thực hiện lệnh, kế hoạch sản xuất căn cứ vào dữ liệu của hoạt động thống kê sản xuất.

5. Duyệt lệnh sản xuất

 • Các cấp quản lý như giám đốc nhà máy có thể duyệt kế hoạch sản xuất hoặc duyệt lệnh sản xuất

 • Nếu đồng ý duyệt: Lệnh sản xuất chuyển trạng thái từ chờ duyệt sang Đã duyệt

 • Nếu không đồng ý duyệt : trả lại lệnh sản xuất nếu có yêu cầu điều chỉnh lại một số thông tin trên lệnh sản xuất, trạng thái lệnh sản xuất chuyển sang Reject, nhân viên Kế hoạch cần điều chỉnh lại các thông tin cần chỉnh sửa và chuyển đến trưởng phòng duyệt sau khi hoàn thành; hoặc hủy lệnh nếu không có đủ điều kiện đáp ứng cho việc sản xuất thành phẩm, trạng thái lệnh sản xuất chuyển sang Canceled.

6. Theo dõi tiến độ sản xuất, thống kê sản lượng sản xuất trên phần mềm quản lý sản xuất

Cho phép quản đốc phân xưởng/ giám đốc nhà máy luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. 

 • Cập nhật sản lượng sản xuất theo từng công đoạn (bán thành phẩm), thành phẩm, lệnh sản xuất hoặc kế hoạch sản xuất.
 • Thực hiện sản xuất và Thống kê sản lượng theo ca làm việc, theo truyền, tổ, đội thực hiện sản xuất, theo máy móc,…
 • Kiểm soát tiến độ thực hiện và hoàn thành lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất đã phê duyệt.
 • Thống kê và đánh giá tỷ lệ hỏng, hủy, tiêu hao trong quá trình sản xuất. Thống kê tỷ lệ nguyên nhân lỗi để có phương án xử lý, khắc phục và hạn chế tình trạng lỗi xảy ra.

Với tính năng này, bộ phận Điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lý điều độ sản xuất. 

7. Tính giá thành sản xuất (Costing):

Kế thừa dữ liệu các định mức nguyên liệu (BOM), các nghiệp vụ nhập xuất, thống kê hao hụt theo công đoạn sản xuất sẽ giúp chức năng tính giá thành của modules tài chính kế toán thực hiện nhanh chóng và chính xác so với thực tế.

8. Báo cáo sản xuất (Chức năng dành cho các cấp quản lý)

Giúp nhà quản lý nắm chắc được toàn bộ các thông số hoạt động doanh nghiệp sản xuất như:

 • Báo cáo tình hình sản xuất
 • Hệ thống hỗ trợ đưa ra các báo cáo thống kê sản lượng sản xuất theo nhiều tiêu chí (ca, lệnh, tổ/đội, phân xưởng, máy móc, …) 
 • Báo cáo tỷ lệ hỏng/hủy/phế phẩm
 •  Báo cáo trạng thái lệnh/kế hoạch sản xuất
 •  Báo cáo phân tích Lost time. 
 • Các cảnh báo như thiếu hụt vật tư, cảnh báo tiêu hao vượt định mức, …

Điểm ưu việt của phần mềm 3S ERP ứng dụng trong quản lý sản xuất: 

Phần mềm 3S ERP được thiết kế chuyên sâu theo đặc thù của từng ngành. Do đó module quản lý sản xuất trong phần mềm 3S ERP sẽ phù hợp với đặc thù của từng ngành.

ITG còn chú trọng ứng dụng IoT: thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản lý sản xuất như: ứng dụng hệ thống cảm biến hiện đại giúp thu thập thông tin thực trạng sản xuất Realtime. Bên cạnh đó phần mềm cũng hỗ trợ việc nhập/ xuất kho tự động bằng quét QR code.  

>>>Đọc thêm: Công việc của người quản lý sản xuất

3S ERP là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn: 

Ứng dụng 3S ERP là phần mềm quản lý sản xuất là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp lớn thuộc top VNR 500 và nhiều doanh nghiệp Nhật Bản thuộc nhiều ngành nghề sản xuất, khác nhau như: bao bì, cơ khí, dược phẩm, hóa chất, may mặc….Tiêu biểu bao gồm:

Đối tác triển khai phần mềm quản lý sản xuất 3S ERP

Các doanh nghiệp sản xuất tiêu biểu ứng dụng thành công giải pháp 3S ERP 

Nếu doanh nghiệp của bạn đang băn khoăn tìm kiếm giải pháp phần mềm hỗ trợ quản lý sản xuất?  Bạn nghĩ sao về cuộc trò chuyện khoảng 15 phút với chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp của chúng để trao đổi sâu hơn về vấn đề này?

Hotline tư vấn phần mềm quản lý sản xuất: 0986.196.838

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu