ỨNG DỤNG ERP: BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM- VINASOY

09/09/2014

Dẫn đầu tại Việt Nam về thị phần sữa đậu nành hộp và bịch giấy...

Khách hàng tiêu biểu