GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH BAO BÌ: BÀI TOÁN CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU

23/07/2014

1.TỔNG QUAN BÀI TOÁN CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU Ở phần trước ITG đã giới...

Khách hàng tiêu biểu