PHẦN VI: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

Bài trước: PHẦN V: QUẢN LÝ CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG...

PHẦN V: QUẢN LÝ CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG (QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PHẦN 2)

Bài trước: Phần IV: GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU Quản...

PHẦN IV: GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU

Bài trước: Phần III: Quản trị bán hàng hiệu quả Quy trình tổng quan của...

‘TUYỆT CHIÊU’ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA NGƯỜI NHẬT

Kaizen - Cải tiến không ngừng “Kaizen”, trong tiếng Nhật có thể hiểu đơn giản là “cải...

SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI VỚI JUST IN TIME

    Mời bạn tham khảo thêm bài viết: Phong cách sản xuất của người...

ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI HEURISTIC TRONG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp là một bài toán khó, thông thường...

PHONG CÁCH SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI NHẬT

Những thành tựu to lớn của nền công nghiệp Nhật Bản thời kỳ sau chiến...

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN) – CÁC KHÁI NIỆM TRONG LEAN MANUFACTURING

Trong Lean Manufacturing, giá trị của một sản phẩm được xác định hoàn toàn dựa...

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP CHO ĐẶC THÙ NGÀNH MAY

Dệt may là một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt...
1 2

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn