MICROSOFT DYNAMICS AX CHO NGÀNH DỆT MAY

05/10/2010

        Có tầm nhìn thấu đáo để ứng phó hiệu quả với...

NHẬN DIỆN ERP CHO NGÀNH DỆT MAY

05/10/2010

Ngành dệt may với đặc thù quản lý sản xuất riêng của mình luôn đòi...

Khách hàng tiêu biểu