MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG

05/10/2010

Các nhà thầu thành công điển hình thường là những người nổi tiếng trong việc...

“GIẢI CỨU” NGÀNH BÁN LẺ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

16/09/2010

Các nhà bán lẻ đang tập trung đầu tư cho CNTT ở năm lĩnh vực...

TRƯỜNG CĐKT PHÚ THỌ ĐÀO TẠO PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 3S ERP

16/09/2010

Sau quá trình xây dựng và hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ...

Khách hàng tiêu biểu