MICROSOFT DYNAMICS AX VÀ NGÀNH XÂY DỰNG

Các nhà thầu thành công điển hình thường là những người nổi tiếng trong việc...

“GIẢI CỨU” NGÀNH BÁN LẺ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các nhà bán lẻ đang tập trung đầu tư cho CNTT ở năm lĩnh vực...

TRƯỜNG CĐKT PHÚ THỌ ĐÀO TẠO PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 3S ERP

Sau quá trình xây dựng và hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ...

Khách hàng tiêu biểu