OFSAA – GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO CHO CÁC NGÂN HÀNG

05/10/2010

Ngày 31/8/2010, tại TP.HCM, Tập đoàn Oracle và Công ty Hệ thống thông tin FPT...

HƯỚNG TỚI HỆ THỐNG CNTT HIỆN ĐẠI CHO TOÀN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

05/10/2010

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã soạn thảo Thông tư quy định về yêu...

CORE BANKING – TẦM NHÌN CÔNG NGHỆ

05/10/2010

Cách đây hơn 7 năm, Core Banking (hệ thống ngân hàng lõi) vẫn còn là...

Khách hàng tiêu biểu