ỨNG DỤNG BI TẠI EDT

16/08/2010

Phỏng vấn ông Nguyễn Viết Hải, giám đốc công nghệ (CTO) của công ty eDT,...

GLOBAL CYBERSOFT TỔ CHỨC HỘI THẢO BI

16/08/2010

Ngày 10/9/2009, tại TP.HCM, Công ty Global CyberSoft Việt Nam và Tập đoàn Phần mềm...

HỘI THẢO GIỚI THIỆU SAP BI

16/08/2010

Vừa qua, Công ty Dịch vụ ERP FPT đã tham gia trình bày giải pháp...

UNILEVER – ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG BI

16/08/2010

Năm 2001, mặc dù Unilever đã triển khai hệ thống ERP rộng khắp các chi...

DÙNG GIẢI PHÁP BI ĐỂ TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN

15/08/2010

Mỗi một doanh nghiệp trên thị trường đều mang một tầm nhìn và chiến lược...

BUSINESS INTELLIGENCE – GIẢI PHÁP TRÍ THỨC DOANH NGHIỆP

15/08/2010

Các doanh nghiệp Việt Nam đã quen với khái niệm phần mềm quản lý tổng...

BI – “BIẾT NGƯỜI BIẾT TA”

27/07/2010

Có câu “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, giải pháp Business Intelligence (BI)...

TOP 10 NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP BI 2009

27/07/2010

BI - Giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh Duy trì lợi thế cạnh...

TỔNG QUAN BI, HỆ QUẢN TRỊ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

27/07/2010

Phần mềm hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP, là hệ thống...
1 2

Khách hàng tiêu biểu