GIẢI PHÁP ERP CHUYÊN NGÀNH SPA & SALON

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến và 1 bộ core sản phẩm mạnh, cùng...

GIẢI PHÁP ERP CHUYÊN NGÀNH BÁN LẺ

Hiện nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, thị trường bán lẻ đang...

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH – THỐNG KÊ CHO TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY

Với những doanh nghiệp lớn như các tập đoàn, tổng công ty việc triển khai...

TÁI CẤU TRÚC: ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

Đơn giản như sắp xếp lại nhân sự, chức năng các phòng ban, cao hơn...

KHÁC BIỆT GIỮA ERP VỚI KẾ TOÁN TRUYỀN THỐNG

Một trong những khó khăn lớn nhất khi ứng dụng ERP ở VN là sự...

TUYỂN TRƯỞNG NHÓM LẬP TRÌNH

Công ty ITG Việt Nam đang cần tuyển trưởng nhóm lập trình với mức thu...

NGHIỆM THU DỰ ÁN VNS – TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Ngày 18/12/2009 tại Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty ITG Việt...

KICK OFF DỰ ÁN CÔNG TY CP HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI DẦU KHÍ (PVTEX)

Hôm nay, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi Dầu...

ITG TRÚNG THẦU DỰ ÁN CUNG CẤP ERP CHO CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG

Vượt qua nhiều giải pháp mạnh của các công ty phần mềm trong nước. Giải...
1 26 27 28 29

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn