OCB TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÕI CỦA CỦA TEMENOS AG

05/10/2010

Ngày 19/12/2008, tại TP.HCM, ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (OCB) và tập...

“GIẢI CỨU” NGÀNH BÁN LẺ BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

16/09/2010

Các nhà bán lẻ đang tập trung đầu tư cho CNTT ở năm lĩnh vực...

Khách hàng tiêu biểu