Phần mềm quản lý nhà máy sản xuất cần có những chức năng gì?

14/02/2019

Phần mềm quản lý nhà máy sản xuất là giải pháp nhằm đáp ứng toàn...

NHẬN DIỆN ERP CHO NGÀNH DỆT MAY

05/10/2010

Ngành dệt may với đặc thù quản lý sản xuất riêng của mình luôn đòi...

GIẢI PHÁP ERP CHO NGÀNH MAY

05/10/2010

Ngành may đang là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn chiến lược của...

Khách hàng tiêu biểu