6 gợi ý giúp bạn lựa chọn được phần mềm CRM hiệu quả cho doanh nghiệp

Phần mềm CRM được sử dụng để duy trì mối quan hệ với khách hàng,...

VMAX: LỰA CHỌN SUGARCRM

“Ứng dụng PM CRM không chỉ để QL quan hệ KH mà còn là xây...

PHẦN MỀM CRM PHẢI “CRM” TRƯỚC

CRM cần hỗ trợ lãnh đạo DN thực hiện được điều này. Cái nhìn của...

LỰA CHỌN PHẦN MỀM CRM

DN cần xem xét lại mô hình QL, KD của mình và xác định rõ...

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: LỰA CHỌN CRM!

Mọi DN đều có thể sử dụng CRM. Riêng DN có khối lượng KH lớn...

CRM: BIẾN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG THÀNH LỢI NHUẬN

Hội thảo “CMR: Biến quan hệ khách hàng thành lợi nhuận”, do Bom Corporation tổ...

NHỮNG THÔNG ĐIỆP ĐẰNG SAU KHÁI NIỆM CRM

Những thông điệp đằng sau khái niệm Quản trị quan hệ khách hàng không phải...

TOP 10 NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CRM NĂM 2007

“Thị trường Giải pháp CRM - Quản trị quan hệ khách hàng đã từng trải...

Khách hàng tiêu biểu