6 gợi ý giúp bạn lựa chọn được phần mềm CRM hiệu quả cho doanh nghiệp

20/11/2018

Phần mềm CRM được sử dụng để duy trì mối quan hệ với khách hàng,...

VMAX: LỰA CHỌN SUGARCRM

10/09/2010

“Ứng dụng PM CRM không chỉ để QL quan hệ KH mà còn là xây...

PHẦN MỀM CRM PHẢI “CRM” TRƯỚC

10/09/2010

CRM cần hỗ trợ lãnh đạo DN thực hiện được điều này. Cái nhìn của...

LỰA CHỌN PHẦN MỀM CRM

10/09/2010

DN cần xem xét lại mô hình QL, KD của mình và xác định rõ...

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: LỰA CHỌN CRM!

10/09/2010

Mọi DN đều có thể sử dụng CRM. Riêng DN có khối lượng KH lớn...

CRM: BIẾN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG THÀNH LỢI NHUẬN

10/09/2010

Hội thảo “CMR: Biến quan hệ khách hàng thành lợi nhuận”, do Bom Corporation tổ...

NHỮNG THÔNG ĐIỆP ĐẰNG SAU KHÁI NIỆM CRM

10/09/2010

Những thông điệp đằng sau khái niệm Quản trị quan hệ khách hàng không phải...

TOP 10 NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CRM NĂM 2007

06/09/2010

“Thị trường Giải pháp CRM - Quản trị quan hệ khách hàng đã từng trải...

Khách hàng tiêu biểu