Quản lý kho thông minh bằng ứng dụng QR Code trên máy Handy Terminal

23/08/2018

Nhằm hướng đến quy trình quản lý kho thông minh. ITG tích hợp thành công...

Khách hàng tiêu biểu