QUẢN LÝ CÁC DÒNG CHẢY TRONG KÊNH PHÂN PHỐI

01/10/2012

Một hệ thống kênh hoạt động có hiệu quả khi tất cả các dòng chảy...

THIẾT KẾ, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

30/09/2012

Phân phối là một trong 4 yếu tố trong mô hình chiến lược Marketing-Mix. Mô...

QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ KÊNH PHÂN PHỐI:TRONG THÁCH THỨC ẨN CHỨA CƠ HỘI

30/09/2012

Bên cạnh các hoạt động PR-marketing, phân phối là khâu rất quan trọng giúp sản...

BÍ KÍP XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI

14/08/2012

Có thể ví hệ thống phân phối giống như những tiền đồn giữ vai trò...

Khách hàng tiêu biểu