PHẦN VII: VAI TRÒ CỦA THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

23/04/2015

Bài trước: PHẦN VI: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT Quy trình tổng...

PHẦN VI: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

16/04/2015

Bài trước: PHẦN V: QUẢN LÝ CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG...

QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHO DOANH NGHIỆP LOGISTICS

16/04/2015

Quản lý thanh toán cho doanh nghiệp Logistics là vấn đề quan trọng cốt yếu...

PHẦN V: QUẢN LÝ CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG (QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PHẦN 2)

07/04/2015

Bài trước: Phần IV: GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU Quản...

PHẦN IV: GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU

30/03/2015

Bài trước: Phần III: Quản trị bán hàng hiệu quả Quy trình tổng quan của...

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 3S ERP .iDR CHO HANEL MIROLIN

28/03/2015

Được thành lập vào ngày 25 tháng 8 năm 2005, HANEL MIROLIN là Công ty cung...

TỔNG QUAN VỀ JOB VÀ QUẢN LÝ JOB

14/03/2015

1. Quy trình tổng quan hoạt động trong doanh nghiệp logistics 2. Tổng quan về...

PHẦN II: NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH

09/03/2015

Bài trước: Phần I: Quản trị doanh nghiệp sản xuất và phân phối: Khó khăn và giải...

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 3S ERP . iDR CHO NGUYÊN HÀ – SANTAK

26/02/2015

Công ty TNHH Thương mại Nguyên Hà được thành lập năm 1996, trụ sở chính đặt...
1 2 3 4 20

Khách hàng tiêu biểu