Bài toán nhân lực khi triển khai ERP

21/09/2019

Trong việc triển khai ERP, nhân sự đóng một vai trò rất quan trọng trong...

Những ưu điểm của phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

15/10/2018

Phần mềm quản trị doanh nghiệp là gì? Phần mềm quản trị doanh nghiệp bao...

Giải pháp ERP cho ngành phân phối: Bí quyết của người dẫn đầu

20/07/2018

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với tính cạnh tranh rất cao, những...

KPIS ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG – MARKETING – KINH DOANH

15/05/2015

  Có sự hỗ trợ tính toán KPIs trong giải pháp phần mềm quản trị...

CÔNG CỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – BSC VÀ KPI

14/05/2015

I. Tổng quan về BSC BSC là gì? Balanced scorecard (thẻ điểm cân bằng) là...

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ

27/04/2015

Kính gửi Quý khách hàng, ITG Việt Nam xin thông báo tới Quý khách hàng...

PHẦN VII: VAI TRÒ CỦA THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

23/04/2015

Bài trước: PHẦN VI: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT Quy trình tổng...

PHẦN VI: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

16/04/2015

Bài trước: PHẦN V: QUẢN LÝ CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG...

QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CHO DOANH NGHIỆP LOGISTICS

16/04/2015

Quản lý thanh toán cho doanh nghiệp Logistics là vấn đề quan trọng cốt yếu...
1 2 3 20

Khách hàng tiêu biểu