6 yếu tố quyết định thời gian triển khai phần mềm ERP

Triển khai phần mềm ERP cho doanh nghiệp không dễ. Bên cạnh chi phí tư vấn,...

Khách hàng tiêu biểu