Giải pháp ERP cho ngành bán lẻ: 3S ERP.iRetail

18/07/2018

Ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay với sự gia tăng không ngừng của số...

Giải pháp phần mềm ERP cho ngành bán lẻ

14/09/2017

Ngành công nghiệp bán lẻ hiện  nay có sự cạnh tranh rất gay gắt. Phần mềm ERP...

Khách hàng tiêu biểu