Doanh nghiệp nhỏ có nên ứng dụng phần mềm CRM?

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)  được coi là bí mật biến một doanh...

Khách hàng tiêu biểu