VẬN ĐƠN TRONG VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN

27/08/2014

Vận đơn 1.1. Vận đơn chung: Là loại chứng từ do người chuyên chở (chủ...

VẬN TẢI BIỂN ÈO UỘT, KHAI THÁC CẢNG TĂNG NGOẠN MỤC

21/08/2014

Dù vận tải biển chưa phục hồi, cước vận tải thấp, nguồn hàng khan hiếm,...

Khách hàng tiêu biểu