QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN) – CÁC KHÁI NIỆM TRONG LEAN MANUFACTURING

23/01/2014

Trong Lean Manufacturing, giá trị của một sản phẩm được xác định hoàn toàn dựa...

QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN) – LEAN MANUFACTURING LÀ GÌ?

23/01/2014

Lean Manufacturing, còn gọi là Lean Production, là một hệ thống các công cụ và...

Khách hàng tiêu biểu