CÔNG CỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – BSC VÀ KPI

14/05/2015

I. Tổng quan về BSC BSC là gì? Balanced scorecard (thẻ điểm cân bằng) là...

KPI LÀ GÌ?

24/09/2014

1.     Đánh giá công việc theo KPI – test KPI theo tiếng anh là Key...

GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ THIẾT BỊ (PHẦN 2)

20/08/2014

Phần 1: Bài toán hoạch định kênh phân phối và quản trị quan hệ khách hàng ...

Khách hàng tiêu biểu