Quản lý kho thông minh bằng quét QR Code trên máy Handy Terminal

Nhằm hướng đến quy trình quản lý kho thông minh. ITG tích hợp thành công...

Khách hàng tiêu biểu