TƯỜNG THUẬT SỰ KIỆN RA MẮT IPHONE 5 VÀ IPOD THẾ HỆ MỚI

12/09/2012

Trong gần 2 giờ, Apple đã lần lượt giới thiệu iPhone 5, sản phẩm sở...

Khách hàng tiêu biểu