NGÂN HÀNG MUA “CORE BANKING” ĐỂ LÀM GÌ?

05/10/2010

Hiện có khoảng 100 ngân hàng thương mại, định chế tài chính, văn phòng đại...

Khách hàng tiêu biểu