Tại sao cần đến hệ thống CRM?

Lâu nay, để thuận tiện cho kinh doanh hơn, ngày càng có nhiều phần mềm...

Khách hàng tiêu biểu