QUY TRÌNH LÀM HÀNG XUẤT: HÀNG AIR

Sau khi ký hợp đồng ngoại thương, người xuất khẩu tiến hàng chuẩn bị hàng...

QUY TRÌNH LÀM HÀNG NHẬP: HÀNG AIR

Đối với hàng air  Bước 1: - Nhận pre-alert từ đại lý nước ngoài MAWB, HAWB...

Khách hàng tiêu biểu