TOÀN CẢNH ỨNG DỤNG ERP 2008 (P.IV): ERP TRONG NGÀNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHÔI

24/08/2010

Phần IV của bản nghiên cứu Toàn cảnh ERP 2008 tập trung vào tình hình...

SƠ LƯỢC CÁC GIẢI PHÁP ERP TRÊN THỊ TRƯỜNG

24/08/2010

Bảng so sánh dưới đây bao gồm số liệu thu thập được từ nghiên cứu...

THỊ TRƯỜNG ERP: TĂNG TRƯỞNG NHANH CÙNG NỖI LO NHÂN LỰC

24/08/2010

Không phải ngẫu nhiên mà gần đây việc đầu tư cho giải pháp phần mềm...

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC GIÚP KIỂM SOÁT DỰ ÁN ERP

24/08/2010

Khi bắt đầu áp dụng giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP ;...

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỰ ÁN PHẦN MỀM

22/08/2010

Rủi ro là yếu tố luôn tồn tại trong mọi hoạt động sảbn xuất và...

LÀM SAO ĐỂ TRIỂN KHAI 1 DỰ ÁN ERP GỌI LÀ THÀNH CÔNG?

20/08/2010

Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng, bản thân SAP, Oracle, Dynamics AX, Infor…...

TÁI CẤU TRÚC: ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

20/08/2010

Đơn giản như sắp xếp lại nhân sự, chức năng các phòng ban, cao hơn...

QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT: THEO QUY TRÌNH CHUẨN

20/08/2010

Đối với DA CNTT, người QLDA giỏi phải hiểu biết công nghệ, đây là sự...

DỰ ÁN ERP: TÙY CHỈNH – YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

20/08/2010

Hầu hết các dự án phần mềm ERP cho doanh nghiệp (DN) cỡ vừa hoặc lớn...
1 3 4 5 6 7 18

Khách hàng tiêu biểu