TRIỂN KHAI ERP: TIẾC “CON SĂN SẮT”, MẤT “CON CÁ RÔ”

Cty CP phát triển nhà Thủ Đức (TDH) và Cty dịch vụ ERP FPT đã...

TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG ERP

Triển khai thành công một dự án phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP không...

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGÀNH SPA & SALON

Spa là 1 ngành dịch vụ chuyên biệt, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và...

TOÀN CẢNH ỨNG DỤNG ERP 2008 (P.IV): ERP TRONG NGÀNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHÔI

Phần IV của bản nghiên cứu Toàn cảnh ERP 2008 tập trung vào tình hình...

SƠ LƯỢC CÁC GIẢI PHÁP ERP TRÊN THỊ TRƯỜNG

Bảng so sánh dưới đây bao gồm số liệu thu thập được từ nghiên cứu...

THỊ TRƯỜNG ERP: TĂNG TRƯỞNG NHANH CÙNG NỖI LO NHÂN LỰC

Không phải ngẫu nhiên mà gần đây việc đầu tư cho giải pháp phần mềm...

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC GIÚP KIỂM SOÁT DỰ ÁN ERP

Khi bắt đầu áp dụng giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP ;...

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỰ ÁN PHẦN MỀM

Rủi ro là yếu tố luôn tồn tại trong mọi hoạt động sảbn xuất và...

LÀM SAO ĐỂ TRIỂN KHAI 1 DỰ ÁN ERP GỌI LÀ THÀNH CÔNG?

Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng, bản thân SAP, Oracle, Dynamics AX, Infor…...
1 3 4 5 6 7 18

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn