MỘT CÁI NHÌN MỚI VỀ CRM

Nếu dữ liệu KH là “nguồn máu” nuôi sống nền kinh doanh hiện đại, thì...

QUY MÔ GIẢI PHÁP ERP: CHỈ CÓ VỪA VÀ LỚN

Theo đánh giá của một chuyên gia triển khai Giải pháp phần mềm quản trị doanh...

KHỞI SẮC CÁC DỰ ÁN ERP

Thị trường giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP đang có dấu hiệu...

“ERP CHỈ DÀNH CHO MÔI TRƯỜNG ỔN ĐỊNH”

Những năm gần đây, báo chí đã nhắc khá nhiều cụm từ "giải pháp phần...

ERP VÀ TIỀM NĂNG TỪ NGÀNH ĐỒ UỐNG

Ngành đồ uống là một trong những ngành kinh doanh đặc thù, bởi nhà sản...

ERP: “ĐỒNG GÀ VÀ ĐỒNG THÓC”

Trên thế giới, với mỗi dự án phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP mặc...

VAI TRÒ CỦA TƯ VẤN ĐỘC LẬP TRONG TRIỂN KHAI ERP

Đơn vị tư vấn độc lập sẽ hỗ trợ rất lớn cho DN trong việc...

THỊ TRƯỜNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ERP) NGUỒN MỞ ĐANG TĂNG TRƯỞNG

Phần mềm nguồn mở có thể tìm thấy chỗ đứng của mình trong những hệ...

TỔNG QUAN MỘT SỐ PHẦN MỀM ERP NGUỒN MỞ TRÊN THỊ TRƯỜNG (P.1)

Thị trường phần mềm ERP - phần mềm Quản trị Doanh nghiệp nguồn mở đang...
1 2 3 4 5 6 18

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn