3S ERP.IRETAIL

01/10/2012

Giải pháp ERP bán lẻ 3S ERPiRetail là một giải pháp quản trị doanh nghiệp...

ITG VIỆT NAM TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP 3S ERP.IDR CHO HỆ THỐNG SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY HOÀNG HẢI

15/07/2011

Ngày 05/07/2011 tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hoàng Hải, ITG Việt Nam...

TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHO SIÊU THỊ

11/03/2011

Làm thế nào để các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam ngày càng lớn mạnh,...

Khách hàng tiêu biểu