-->

ITG khởi động dự án ERP tại Công ty CP Dược phẩm Hà Tây

12/09/2018

Sáng ngày 11/09 Công ty CP giải pháp ERP- ITG đã triển khai giải pháp...

Giải pháp ERP cho ngành dược phẩm: 3S ERP.iPHARMA

12/07/2018

Hướng tới việc quản lý sản xuất và phân phối ngành dược theo hướng chuẩn...

Khách hàng tiêu biểu