NGÂN HÀNG THƯỢNG HẢI XÂY DỰNG CORE BANKING VỚI GIẢI PHÁP HP & TEMENOS

HP, Temenos và Ngân hàng cổ phần thương mại Thượng Hải vừa công bố triển...

Khách hàng tiêu biểu