Có nên áp dụng ERP cho ngành thực phẩm?

Ngành thực phẩm hiện nay là một trong những ngành có nhiều tiềm năng ở...

Khách hàng tiêu biểu