GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TỔNG THỂ CHO NGÀNH SẢN XUẤT CƠ KHÍ

22/03/2016

Kết tinh từ kinh nghiệm thực tế và quá trình đi sâu nghiên cứu, tìm...

TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ERP CHO ELMICH INTERNATIONAL

08/07/2014

Ngày 09/06/2014, Công ty ITG Việt Nam và Công ty TNHH Elmich International (thuộc Tập...

Khách hàng tiêu biểu