GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ THIẾT BỊ (PHẦN 2)

20/08/2014

Phần 1: Bài toán hoạch định kênh phân phối và quản trị quan hệ khách hàng ...

Khách hàng tiêu biểu