KPI LÀ GÌ?

24/09/2014

1.     Đánh giá công việc theo KPI – test KPI theo tiếng anh là Key...

Khách hàng tiêu biểu