TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (P5)

16/09/2010

Việc ứng dụng SCM có thể gặp khó khăn gì? - Có sự tín nhiệm...

TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (P3)

16/09/2010

ERP và SCM – thế nào là hợp lý? Để trả lời câu hỏi này,...

Khách hàng tiêu biểu