Tin tức - sự kiện | BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

ITG: NÂNG TẦM PHẦN MỀM VIỆT

24/04/2013

Là một trong những đơn vị có uy tín cao trong lĩnh vực phát triển và cung cấp giải pháp ERP Việt, với phương châm lấy khách hàng là trọng tâm và đặt tính hiệu quả là chỉ tiêu số một trong các giải pháp...

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn