Phần mềm CRM: Chiến thắng đối thủ nhờ thấu hiểu khách hàng

Phần mềm CRM được các nhà nghiên cứu của Mỹ đưa ra từ những năm...

Khách hàng tiêu biểu