Những con số ấn tượng

v

Module Điều hành sản xuất

Module quản lý kho

Module Quản lý chất lượng

Module quản lý thiết bị và bảo trì bảo dưỡng

Module Quản lý truy xuất nguồn gốc

Phân hệ Quản lý truy xuất nguồn gốc trong 3S MES có thể giúp các nhà sản xuất xác định được các thành phần và quy trình sản xuất của từng đơn vị thành phẩm một cách nhanh chóng và chuẩn xác thông qua mã QRCode hoặc Barcode.

Các tính năng nổi trội của Module Quản lý truy xuất nguồn gốc:
- Tạo lập bản ghi truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh cho từng đơn vị sản phẩm, chi tiết đến số Serial của từng thành phẩm/bán thành phẩm sản xuất được sau mỗi khâu.
- Ghi lại toàn bộ quá trình sản xuát bao gồm: bộ phận phụ trách, thời gian/dây chuyền/thiết bị thực hiện từng thao tác.
- Kết hợp với Module Quản lý kho để thực hiện truy vết nhanh thông qua mã QRCode hoặc Barcode
- Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho người dùng cuối