PHẦN V: QUẢN LÝ CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT VÀ THỐNG KÊ PHÂN XƯỞNG (QUẢN TRỊ SẢN XUẤT PHẦN 2)

07/04/2015 |
|

Bài trước: Phần IV: GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN KẾ HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU

Quản trị sản xuất giai đoạn 2 với quản lý các công đoạn sản xuất và thống kê phân xưởng trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

  1. Quản lý sản xuất (Hay điều độ sản xuất)

Điều độ sản xuất là khâu tổ chức, chỉ đạo triển khai hệ thống tổ chức sản xuất đã được thiết kế, nhằm biến các mục tiêu dự kiến và kế hoạch sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ thành hiện thực. Vì vậy, kết quả của điều độ sản xuất phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của hoạt động thiết kế và hoạch định hệ thống sản xuất, đặc biệt là các khâu như dự báo, thiết kế sản phẩm, lựa chọn và thiết kế quá trình, đào tạo công nhân.

Quá trình điều độ sản xuất bao gồm các nội dung chủ yếu sau :

– Xây dựng lịch trình sản xuất, bao gồm các công việc chủ yếu là xác định số lượng và khối lượng công việc, tổng thời gian phải hoàn thành tất cả các công việc, thời điểm bắt đầu và kết thúc của từng công việc, cũng như thứ tự thực hiện các công việc.

– Dự tính số lượng máy móc thiết bị, nguyên liệu và lao động cần thiết để hoàn thành khối lượng sản phẩm hoặc các công việc đã đưa ra trong lịch trình sản xuất.

– Điều phối, phân giao công việc và thời gian phải hoàn thành trong những khoảng thời gian nhất định cho từng bộ phận, từng người từng máy…

– Sắp xếp thứ tự các công việc trên các máy và nơi làm việc nhằm giảm thiểu thời gian ngừng máy và chờ đợi trong quá trình chế biến sản phẩm.

– Theo dõi, phát hiện những biến động ngoài dự kiến có nguy cơ dẫn đến không hoàn thành lịch trình sản xuất hoặc những hoạt động lãng phí làm tăng chi phí, đẩy giá thành sản phẩm lên cao, từ đó đề xuất những biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Điều độ sản xuất là quản trị sản xuất giai đoạn 2 trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

  1. Quy trình tổng quan các công đoạn sản xuất

Quy trình quản trị sản xuất giai đoạn 2 trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP

Mô tả

Bước 1: Theo dõi kế hoạch sản xuất

Dựa vào dự báo bán hàng (hoặc đơn đặt hàng của khách hàng), thống nhất được nhu cầu sản xuất, căn cứ vào năng lực sản xuất của công ty để tiến hành lập kế hoạch sản xuất tổng thể, kế hoạch sản xuất theo từng xưởng, tổ sản xuất,…

Bước 2: Lập lệnh sản xuất

Dựa vào kế hoạch sản xuất đã lập, bộ phận phụ trách điều độ sản xuất tiến hành lập lệnh sản xuất (các lệnh sản xuất được thiết kế đặc thù cho từng xưởng sản xuất) à chuyển lệnh sản xuất cho người có trách nhiệm để Duyệt lệnh sản xuất.

Bước 3: Phát hành lệnh sản xuất

Sau khi Lệnh sản xuất được Duyệt, Phòng kỹ thuật thực hiện in và chuyển lệnh sản xuất xuống các phân xưởng để tiến hành sản xuất.

Bước 4: Xuất NVL theo từng công đoạn sản xuất

Xưởng sản xuất nhận được lệnh sản xuất à căn cứ vào yêu cầu xuất kho NVL trên lệnh sản xuất để yêu cầu kho xuất NVL, kho căn cứ yêu cầu tiến hành xuất kho NVL.

Bước 5: Lập phiếu thống kê sản lượng, sản phẩm hỏng

Trong quá trình thực hiện sản xuất theo các Lệnh SX, kết thúc mỗi ca sản xuất, nhân viên thống kê phân xưởng căn cứ vào số lượng thành phẩm hoàn thành, phế phẩm … trong ca sản xuất của các tổ sản xuất (nhân viên) để cập nhật vào phiếu thống kê sản lượng.

Bước 6: Lập phiếu nhập kho thành phẩm

Căn cứ vào các phiếu thống kê sản lượng của các phân xưởng do cán bộ thống kê PX cập nhật, Phòng kế toán tổng hợp lập Phiếu nhập kho thành phẩm.

Bước 7: Đóng lệnh sản xuất

Khi lệnh sản xuất được thực hiện xong và khớp giữa SL TP theo lệnh sx và SL TP thực tế hoàn thành nhập kho thì Lệnh sản xuất sẽ tự động chuyển sang trạng thái hoàn thành. Nếu lệnh sản xuất thực hiện dở dang hoặc thiếu thành phẩm nhưng đã kết thúc thì Phòng kỹ thuật phải thực hiện thao tác “Đóng” lệnh sản xuất thủ công.

Bước 8: Hệ thống báo cáo sản xuất bao gồm

  • Hệ thống báo cáo theo dõi kế hoạch sản xuất
  • Hệ thống báo cáo theo dõi kế hoạch NVL (xem bài toán kế hoạch NVL)
  • Hệ thống báo cáo thống kê phân xưởng, năng suất lao động
  • Hệ thống báo cáo theo dõi chất lượng sản phẩm, thành phẩm, phế phẩm, tỷ lệ
  • Hệ thống báo cáo theo dõi sản xuất theo các công đoạn
  • Hệ thống báo cáo giá thành sản phẩm

Với quy trình hoạt động phức tạp nhưng bài toán điều độ sản xuất hay quản trị sản xuất giai đoạn 2 đã được giải quyết trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, kết nối dữ liệu, đạt hiệu quả hoạt động chính xác, mang lại năng xuất lao động cao.

Bài tiếp theo: PHẦN VI: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu

+84986196838