Quản trị Nghiên cứu, Thiết kế và xác định giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp Sản xuất Cơ khí

23/05/2016 |
|

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, để có chỗ đứng trong chuỗi giá trị toàn cầu, ngành cơ khí Việt Nam cần được đổi mới từ cơ chế, chính sách đến công nghệ. Nghiên cứu và thiết kế là công việc rất quan trọng của một Công ty Sản xuất theo đơn đặt hàng đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực cơ khí. Đối với hệ thống ERP thì công việc Nghiên cứu và thiết kế càng chính xác bao nhiêu thì công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp càng trở nên dễ dàng bấy nhiêu.

>>>Đọc thêm: Ứng dụng công nghệ để tạo đà cho sự bứt phá ngành cơ khí

Mô hình Quản trị Nghiên cứu, thiết kế và xác định giá thành kế hoạch sản phẩm trong Giải pháp 3S ERP .iMFG chuyên ngành Sản xuất Cơ khí được mô tả như sau:

R&D09052016Những lợi ích cơ bản mà chức năng Quản trị Nghiên cứu, thiết kế và xác định giá thành kế hoạch sản phẩm trong giải pháp 3S ERP .iMFG chuyên ngành Sản xuất cơ khí mang lại cho doanh nghiệp.

loi ich

Mời tham khảo giải pháp quản trị chuyên sâu cho ngành cơ khí 3S ERP .iMFG:

Giải pháp ERP cho ngành cơ khí: 3S ERP.iMFG

tư vấn về phần mềm quản trị doanh nghiệp

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu

tư vấn