3S FINANCE

21/07/2011 |
|

Hệ thống Phần mềm quản lý tài chính kế toán 3S Finance

 

3S Finance không đơn thuần là 1 phần mềm quản lý tài chính kế toán độc lập mà là 1 module được thiết kế trong bộ core của giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 3S ERP. Vì vậy 3S Finance sẵn sàng cho việc ứng dụng giải pháp ERP trong tương lai mà không phải đầu tư lại từ đầu module này.

 

3S Finance được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến với ngôn ngữ lập trình C#.Net và Cơ sở dữ liệu SQL cho phép chạy trên tất cả các hệ điều hành Windows đang được sử dụng trên thị trường và cho phép chạy mạng đa người dùng, kết nối nhiều bộ phận phòng ban và đồng bộ dữ liệu từ nhiều đơn vị thành viên, chi nhánh.

Đọc tiếp …

Video nổi bật

Tin tuyển dụng

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu