PHẦN II: NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH KẾ HOẠCH

09/03/2015 |
|

Bài trước: Phần I: Quản trị doanh nghiệp sản xuất và phân phối: Khó khăn và giải pháp

Quy trình tổng quan

Tình giá thành kế hoạch trong quản trị sản xuất của giải pháp phần mềm ITG Việt Nam

Mối liên hệ giữa nghiên cứu và phát triển sản phẩm và giá thành kế hoạch

Từ việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tùy vào từng phương pháp mà đưa ra định mức của sản phẩm thay đổi nhiều hay ít hay mới hoàn toàn. Từ các định mức đã được tính toán, căn cứ vào số lượng sản phẩm cần sản xuất xác định những chi phí kèm theo cùng năng lực sản xuất của nhà máy về nhân công, nguyên vật liệu, máy móc như thế nào cho tối ưu; qua đó tổng hợp lên giá thành kế hoạch.

Như vậy, việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm tạo ra cơ sở cho việc tính giá thành kế hoạch, chúng gắn bó chặt chẽ với nhau:

  • Nghiên cứu và phát triển tạo ra sản phẩm, cùng với các chính sách marketing và các kênh phân phối để xây dựng giá thành kế hoạch hợp lý là mục tiêu của giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

 

Phần III: Giải pháp cho quản trị bán hàng hiệu quả

Phần IV: Giải pháp cho bài toán kế hoạch nguyên vật liệu

Phần V: Giải pháp cho bài toán quản trị tài chính – kế toán

Phần VI: Giải pháp cho bài toán quản lý nhân sự – chấm công – tính lương sản lượng 

Phần VII: Hệ thống KPIs dành cho doanh nghiệp Sản xuất và Phân phối ?

Video nổi bật

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu