NGHIỆM THU DỰ ÁN VNS – TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

11/06/2010 |
|

Ngày 18/12/2009 tại Văn phòng Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty ITG Việt Nam và Tổng Công ty thép Việt Nam đã chính thức nghiệm thu giai đoạn I dự án “Xây dựng phần mềm quản lý thông tin doanh nghiệp và báo cáo thông kê”. Mục đích của dự án là quản lý thông tin, kế hoạch sản xuất kinh doanh của gần 50 công ty thành viên và công ty liên kết. Sau khi tiến hành thành công giai đoạn I tại Văn phòng Tổng Công ty, Hai bên sẽ tiến hành để tiếp tục triển khai cho các đơn vị thành viên.
Tại buổi nghiệm thu: Ông Ngô Đình Khôi – Phó chánh văn phòng Tổng Công ty đánh giá: Đây là một dự án quan trọng trong lộ trình tin học hóa của Tổng Công ty. Dự án là công cụ để giúp ban lãnh đạo Tổng Công ty có được những số liệu kịp thời nhất của các đơn vị thành viên cũng như của toàn Tổng Công ty, giúp cho các nhà quản lý điều hành của Tổng Công ty có thể tập hợp thông tin, ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.
Về phía ITG: Đây là một dự án mà hai bên phải tiến hành phân tích, thiết kế từ đầu. Chính vì vậy đòi hỏi sự quyết tâm của cả hai bên. ITG cam kết sẽ cùng Tổng Công ty thép hợp tác cho giai đoạn tiếp theo của dự án.

Video nổi bật

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu