Khảo sát chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp

10/06/2016 |
|

DOANH NGHIỆP BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHƯA?

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước sự lựa chọn “dậm chân tại chỗ” hoặc “chuyển đổi số” để bứt phá tăng trưởng. Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 được coi là một phép thử “thanh lọc” của nền kinh tế, việc “chuyển mình” bằng cách ứng dụng công nghệ lại càng trở nên cấp thiết, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phục hồi và tăng tốc sau dịch.

Trong hành trình chuyển đổi số đó, ITG đã nghiên cứu và phát triển Tài liệu khảo sát đánh giá về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số dành riêng cho các doanh nghiệp sản xuất.

Được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ các chủ doanh nghiệp, các giám đốc sản xuất cũng như cán bộ quản lý cấp cao nhìn nhận đúng thực trạng doanh nghiệp để có chiến lược đầu tư nguồn lực và đưa ra lộ trình chuyển đổi số hiệu quả, bộ tài liệu bao gồm 12 câu hỏi khảo sát, đưa ra những cơ sở để đánh giá doanh nghiệp theo ba tiêu chí cốt lõi:

  • Công nghệ (Technology) 
  • Quy trình (Process)
  • Tổ chức (Organization).

Tài liệu được phát triển dựa trên sự tham khảo “Chỉ số mức độ sẵn sàng về sản xuất thông minh” – Smart Industry Readiness Index (SIRI) từ Singapore và “Bộ công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số”  (VIPA)” của Viện năng suất Việt Nam.

THAM GIA KHẢO SÁT MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

 

VPA

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp (Chọn trong các ngành sau)
Mô hình sản xuất của doanh nghiệp (Chọn trong các ngành sau)
Quy mô nhân sự của doanh nghiệp

Video nổi bật

Báo chí nói về chúng tôi

Đăng ký Email để nhận bài viết

Khách hàng tiêu biểu