KIẾN TẠO NHÀ MÁY THÔNG MINH

Theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất
ngay trong thời gian thực

最適な生産管理システムで工場の生産性を向上

TỰ ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Hệ thống được lập trình sẵn công thức giúp cho việc lập kế hoạch sản xuất vốn phức tạp trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn.

顕著な機能

Phone Gọi ngay
zalo chat Zalo chat
Facebook chat Facebook chat